jämför lån

Företagsinformation om Ferratum

Ferratum Sweden AB bildades 2005 och är en del av den internationella Ferratum-koncernen med verksamhet i 24 länder, bl.a. Australien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Koncernen grundades 2005 och har betjänat mer än 2 miljoner kunder. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland. Det svenska kontoret ligger i Stockholm. 83% av koncernen ägs av grundaren Jorma Jokela. I Sverige erbjuder man lån genom varumärket Ferratum (www.ferratum.se).

Lagöverträdelser, varningar och anmärkningar

Ferratum fälldes i Marknadsdomstolen under 2009 för oskäliga avtalsvillkor och ålades ett vite om 750 000 kronor om man fortsatte använda avtalsvillkor där avgift tas ut av konsumenten för bl a upplåning, kreditprövning, kontorslokaler och liknande. Marknadsdomstolen anser att avgifter kan täcka direkta kostnader såsom för uppläggning eller utskickande av avi, men inte andra indirekta kostnader.

Storlek på lån & Ränta

ferratum.se lånar ut 500-12 000 kr under 30-90 dagar med effektiva årsräntor från 448% till 1515%.

Ferratum-koncernen erbjuder även större lån (500-2 000 EUR) med längre löptider (6-15 månader), krediter liknande revolverande checkräkningskrediter och FerBuy (www.ferbuy.com) som är en betalningstjänst online.

ferratum web  

 

jämför lån