jämför lån

Begreppet privatlån används av allt fler långivare och med detta avses enklare mindre lån – upp till några hundra tusen kronor – som erbjuds på relativt standardiserade villkor och som kan fås utan att låntagaren behöver ställa säkerhet eller att det krävs borgen. Det handlar således om lån som lämpar sig för tillfälliga kapitalbehov t ex i samband med inköp av något lite dyrare som nytt kylskåp, om bilen behöver repareras eller om inkomsten en månad helt enkelt inte räcker till. Kort och gott ett lån för vanligt folk.

Banker och kreditinstitut använder emellertid många olika namn på sina låneprodukter även om det egentligen är samma sak: Det vi här kallar privatlån kallas ofta för blancolån i den stora banken. Andra namn som används är kontokrediter, konsumentkrediter, medlemslån, snabblån, smålån, lån utan säkerhet, internetlån eller SMS-lån.

Det kan ibland vara komplicerat när man ska försöka bena ut vad de olika lån egentligen innebär och dessutom ännu svårare att fastställa vad lånen egentligen kostar och vad som krävs för att kunna få låna.

I de flesta fall är det faktiskt omöjligt att ta reda på vad det kostar och vad som krävs av låntagaren för att få lån utan att gå igenom en hel ansökningsprocess. Detta har resulterat i att många konsumenter tröttnat på banker och i stället vänt sig till de mindre kreditinstituten som erbjuder enklare standardiserade konsumentkrediter utan säkerhet och med ett enkelt ansökningsförfarande som innebär att många fler kan få lån på ett enklare sätt. Samtidigt är emellertid många av dessa små lån dyra. Titta därför noga i våra tabeller för att hitta de bästa alternativen.

Privatlån

Privatlån och andra enkla konsumentkrediterna erbjuds oftast med en fast månadsavgift under hela löptiden vilket gör det enkelt för låntagaren att ta ställning till om det här är ett lån som passar och som han/hon kan klara av. Konstruktionen underlättar också prisjämförelsen mellan olika långivare. Om alla avgifter har tagits med i beräkningen av månadsavgift så är det bästa sättet att hitta det mest prisvärda privatlånet att jämföra just månadsavgifter mellan olika långivare. Det går förstås lika bra att jämföra effektiv ränta och detta mått dessutom något som Konsumentkreditlagen kräver är korrektuträknat. Trots detta har vi hittat många fel vid uträkningen av effektiv ränta när vi granskat de olika bolagens erbjudanden. De siffror vi redovisar på Kredittoppen.se är hämtade från bolagens hemsidor och vi har försökt korrigera alla fel vi hittat. Vi kan emellertid inte garantera att vi hittat alla fel men vi kommer fortsätta att leta (och tipsa oss gärna om du ser något konstigt).

Olika typer av lån

Olika lån skiljer sig åt i ett antal avseenden och vi kommer nu vara lite banktekniska för att kunna beskriva detta. Skillnaderna består exempelvis i följande:

  • Lånestorlek – Hur mycket pengar man lånar
  • Löptid – Över hur lång tid man lånar pengarna
  • Amortering – När pengarna skall betalas tillbaka och om det sker med ett fast eller varierande belopp per månad eller om det kanske t o m är amorteringsfritt dvs allt skall betalas tillbaka sista dagen
  • Ränta (nominell ränta) – Räntenivå och om räntan är fast eller rörligt under löptiden
  • Säkerhet – Om låntagaren måste lämna pant t ex i villa eller bostadsrätt för lånet
  • Låntagare – En eller två personer som lånar och hjälper varandra betala tillbaka
  • Borgen – För att göra det enklare att få lån kan en annan person ställa upp som borgensman t ex mamma eller pappa. Det är fortfarande du själv som skall betala ränta och amorteringar men borgensmannen är skyldig att hoppa in om du inte klarar av att sköta dina betalningar

Eftersom vi fokuserar på privatlån är det således lån i storleksordningen några tusen kronor upp till exempelvis 300 tusen kronor och som betalas tillbaka ganska snabbt. För ett lån på några tusen kronor kanske på ett år och om det är ett större belopp kanske över 5-7 år.

Ränta, amortering och andra ev kostnader

Låntagaren måste förstås betala både räntor och amorteringar. Med amorteringar avses återbetalning av lånebeloppet och allt eftersom beloppet betalas tillbaka finns det mindre kvar och därför minskar över tiden räntan uttryckt i kronor.

Utöver detta kan andra kostnader tillkomma som exempelvis uppläggningsavgift, stömpelavgift (om nytt pantbrev skall tas ut) eller aviavgifter. De senare kan man eventuellt undvika om man förbinder sig att använda autogiro (dvs banken går in och hämtar pengarna själv på ditt konto).

Nedan finns ett räkneexempel och en tabell över betalningarna för ett lån på 120 000 kronor som betalas tillbaka på 8 år.

Bakgrundsuppgifter:

 Basfakta-tabell

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över lånebelopp och betalningar:

Exempellån-tabell2

 

 

 

 

Som framgår kommer de årliga betalningarna inledningsvis vara 22,5 tusen kronor för att motslutet av perioden sjunka till drygt 16 tusen kronor (och en tolftedel av detta per månad). Orsaken till detta är att låneskuld succesivt minskar och att därför räntan uttryckt i koronor blir lägre. För att få samma ”kostnad” per månad kan man välja ett annuitetslån.

Effektiv ränta

(Här kommer vi komplettera med en beskrivning)

Lån med fast månadskostnad s k annuitetslån

Många privatlån erbjuds till en fast kostnad per månad som inkluderar allt, båda ränta och amortering och andra ev avgifter. Detta gör det enkelt att bedöma vad som kommer krävas för att sköta och betala tillbaka lånet och det gör det dessutom lätt att jämföra denna månadskostnad på ett objektivt sätt mellan olika långivare. Lån med fastmånadskostnad kallas för annuitetslån. Det belopp som låntagaren betalar varje månad, den s k annuiteten är summan av ränta och amortering (återbetalning av lånesumman), är lika stor varje månad. I början, innan så mycket har kunnat betalas tillbaka är räntan räknad i kronor hög. Allteftersom lånet betalas tillbaka kommer dock räntekostnaden att sjunka. Detta balanseras av amorteringarna som därför är små i början för att successivt växa och vara som störst i slutet. Konsumentkrediterna eller smålånen är således (små) annuitetslån (utan säkerhet).

Lån med eller utan säkerhet eller borgen

En egenskap som alla privatlån har gemensamt är de lämnas utan krav på säkerhet dvs man behöver inte lämna pant exempelvis i form av inteckning i villa. Detta är viktigt för låntagarna som kanske varken vill eller kan lämna sådan säkerhet. Utöver inteckning i villa eller bostadsrätt förekommer andra typer av säkerheter såsom pantförskrivning av värdepapper. Det vanligaste är förstås att bostaden lämnas som säkerhet men för att kunna göra detta måste man ha kvar outnyttjat belåningsutrymme upp till det värde som banken tycker villan eller bostadsrätten har. Bankerna brukar inte acceptera högre belåning än 70-80% och för en ung familj som nyligen köpts sin bostad är det inte alls ovanligt att hela detta utrymme redan är utnyttjat som säkerhet för bostadslånet.

Dessutom utgår det en ganska hög kostnad för att registrerar denna säkerhet (det kallas att ta ut ett pantbrev och avgiften kallas stämpelavgift). Ett pantbrev kostar normalt cirka 2%. I räkneexemplet ovan hade vi med detta

Även om bostadslånen således kan vara ganska komplicerade är det förstås intressant för den som har outnyttjat belåningsutrymme att undersöka om det går att få låna mer t ex på sin villa eftersom dessa lån vanligtvis har den lägsta räntekostnaden.

Checkräkningskredit och kontokortskrediter

Kredittoppen.se fokuserar på privatlån. När det gäller belopp upp till cirka 20 000 kronor brukar de stora bankerna emellertid inte erbjuda sådana enkla standardiserade lån utan hänvisar sina kunder till att utnyttja checkräknings– eller kontokortskrediter. Detta är förstås en slags konsumentkredit och fullt jämförbara med privatlån. Skillnaden är dock att man redan måste vara kund i banken men om så är fallet är de normalt enkla att få tillgång till och de har räntenivåer som är fullt jämförbara med konsumentkrediterna ovan.

Skillnaden är generellt sett att det finns fasta årsavgifter för checkräkning och kontokort som täcker administrations- och kreditkostnaden för kredit liksom för de andra tjänsterna som är förknippade med respektive produkt, främst enkla betalningar. Därför är det komplicerat eller t o m omöjligt att jämföra kostnaderna med andra lån. Kanske är det just därför som bankerna jobbar med dessa lån. Enligt Konsumentverkets riktlinjer skall alla avgifter tas med vid beräkning av effektiv ränta. Det är inte alls ovanligt att årsavgiften för ett kontokort är 200 kr eller mer och att skuld belastas med räntor på mellan 10 och 30%.

Räkneexempel: Kontokortskredit 1 tkr på 1 månad

Om vi antar en årsavgift på 200 kr och en ränta på 12% per år. På en månad blir räntan 0,95% eller 9,49 kr så de totala kostnader blir 209,49 kr eller 20,95% (209,49/1 000). Omräknat till årsränta blir den effektiva räntan således extrema 902% (eftersom hänsyn tas till ränta-på-ränta-effekten). Dessa sifferuppgifter har tagits från ett vanligt Mastercard utgivet av en av storbankerna.

Nu är däremot ovanstående räkneexempel lite orättvist eftersom årsavgiften ju inkluderar mer en bara möjligheten att låna. T ex kan kontokortskunden få en räntefri månad innan särskild ränta utgår. Dessutom finns det ju möjlighet att utnyttja kreditmöjligheten flera gånger per år. Det blir komplext eller i det närmaste omöjligt att göra en rättvisande jämförelse eftersom det finns så många alternativ.

Sammanfattningsvis tycker vi att checkräknings- och kontokortskrediter kan vara bra i första hand för den som vill samla upp sina räkningar per månad och sedan betala allt innan det börjar dra ränta och som är beredd att betala för denna tjänst. Möjlighet till att utnyttja mindre krediter, och betala särskild ränta, kan vara en reserv som kan utnyttja någon enstaka gång. Den effektiva räntan blir då blir då hög (även om mans kanske inte ska räkna in hela årsavgiften – halva?) och fullt jämförbar med andra konsumentkrediter. Checkräkning och kortkrediter förutsätter dessutom att låntagaren klarar bankens kreditprövning.

jämför lån