jämför lån

Vad gör ett lån bra?

Vi anser förstås att det viktigaste för att ett lån ska vara bra följande:

  1. Det är det lån du vill ha och som passar för dina behov (dvs du lånar varken mer eller mindre än vad du behöver och med en amortering och löptid som passar dig),
  2. Det är så billigt så möjligt samt att
  3. Det måste också gå att få lånet utan att exempelvis ha en mycket hög inkomst eller att kunna lämna pant i en fastighet.

Vi anser således att det både ska vara prisvärt och enkelt att låna!

Dessutom anser vi också att långivare måste vara ett pålitligt och seriöst företag. Exempelvis måste låntagaren kunna lita på att lämnad information såsom månadsavgifter och löptid gäller oförändrade. Det innebär vidare att månadsfakturor skickas ut i god tid samt att om man råkar missa en betalning och får en påminnelse finns rimlig tid för att hinna skaffa fram pengar och betala innan fakturan skickas vidare till Kronofogden.

Hur går kreditbedömningen till och vad avgör om jag får lån?

Enligt lagar och t ex Finansinspektionen regler skall det vara en bedömning av låntagarens framtida återbetalningsförmåga som avgör om ett lån kan beviljas. Återbetalningsförmågan bygger rimligen först och främst på att det finns tillräckligt mycket kvar av din månadsinkomst efter avdrag för skatt och de fasta utgifter du har varje månad. I praktiken visar det sig emellertid ofta att andra faktorer såsom om du har varit kund i banken länge eller om du har tidigare betalningsanmärkningar eller är omfrågad flera gånger hos UC för andra lån påverkar bankernas beslut.

Lån utan ränta är väl bra?

Ja, det låter bra men det som avses är ofta enbart den nominella räntan och det kan finnas andra avgifter vilket kan innebära att den effektiva räntan ändå är hög. Det är därför viktigt att kontrollera och jämföra totalkostnad mellan lika dana lån och att titta på vad månadskostnad och effektiv ränta är. Nedan finns ett realistiskt räkneexempel på ett s k ”räntefritt” lån där den effektiva räntan är 792%. Tänk också på att du verkligen ska kunna betala tillbaka det billiga lånet på utsatt tid. Om du inte klarar det och tvingas betala höga förlängningsavgifter kan det billiga lånet i stället bli ett riktigt dyrt lån.

Räkneexempel: Låna 1 tkr på 1 månad ”räntefritt” men med en avgift på 200 kr

Avgiften 200 kr per månad (200/1000) vilket innebär en årsränta på 792% (!) inräknat ränta-på-ränta-effekten.

Det är inte alls ovanligt med administrativa avgifter på någon hundralapp som tillkommer utöver räntan så vara uppmärksam på detta och glöm inte avgifter som t ex faktureras på annat sätt som exempelvis kreditkortens årsavgifter. Dessa ska förstås läggas till när effektiv ränta beräknas.

Vi tycker därför att det är viktigt att man tar med alla avgifter och räknar på samma sätt när olika lånealternativ jämförs.

Varför är den effektiva räntan så hög?

Den effektiva räntan på små konsumentkrediter utan säkerhet är relativt hög. Flera av de mest prisvärda långivarna begär t ex för ett lån på 15 tkr på 1 år en ränta som inklusive avgifter innebär en effektiv ränta på över 30% som du kan i våra tabeller. Detta är väsentlig högre jämfört med t ex ett villalån. Denna skillnad bedöms bero på en kombination av att lånebeloppen är väsentligt mindre– vilket innebär att kostnaderna för administration får stort genomslag – samt att lånen lämnas med ett enklare ansökningsförfarande och utan säkerhet till exempelvis personer med lägre inkomst vilket innebär att det är högre risk än för just villalån där villan utgör säkerhet för lånet. Detta bedöms dessutom vara ett viktigt skäl till varför storbankerna inte arbetar så mycket med denna typ av lån.

Den effektiva räntan blir speciellt hög för små lån på kort tid vilket framgick i räkneexemplet ovan.

Fler frågor?

Hör av dig via Facebook eller på info@kredittoppen.se om du inte hittar din fråga här!

jämför lån